De Kinder- Manueeltherapeut (Joop Overes)

Een bijzondere patiëntengroep wordt gevormd door kinderen (0-18 jaar) met beweegstoornissen hoog in de nek. Voorheen werd gesproken van huilbaby’s en later ook van KISS/KIDD kinderen. Deze benamingen zijn door de kinder-manueeltherapeut verlaten. Bij zuigelingen en kinderen met klachten van het bewegen hoog in de nek spreken we van HCFS (Hoog Cervicale Functie Stoornissen).

Een dankbare groep zowel wat betreft de kleintjes als hun ouders.
Ofschoon al bekend sinds 1953 in Duitsland, is (er nog) niet veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar deze behandelvorm. Dit is aan het veranderen.

joop-metkind_kinder-manueeltheapeut
stroomdiagram_kinder-manueeltherapie

Is Kinder- Manueeltherapie veilig?

Tegenover de verhalen dat deze therapie gevaarlijk is en slachtoffers eist zetten we graag de statistiek van EWMM-NL (zie tabel).

Samenwerking met de Kinderfysiotherapie

Joop Overes werkt veel samen met de kinderfysiotherapeuten in IJsselstein en Nieuwegein. Vaak behandelen we op verzoek en in overleg met deze collega’s. Na de behandeling kinder- manueeltherapie volgt er altijd een schriftelijke terugkoppeling naar de collega kinderfysiotherapeuten zodat zij ook op de hoogte zijn van de gegeven behandelingen en zo de zorg voor uw kind gewaarborgd is.

foto-53

Verwijzing voor Kinder- Manueeltherapie niet nodig!

De behandelingen worden vaak op verzoek van de collega kinderfysiotherapeuten gegeven maar u kunt ook zonder verwijzing bij de kinder- manueeltherapeut terecht. De kosten voor de therapie vallen onder de normale verzekering voor fysiotherapie.

Tarieven en vergoedingen

De gegeven behandelingen aan kinderen tot 18 jaar vallen onder de basisverzekering. Dit wil zeggen dat de eerste 18 behandelingen vanuit de basisverzekering worden vergoed. Als de ouders geen aanvullende verzekering hebben, worden er altijd 18 behandelingen vergoed. Mochten er onverhoopt meer behandelingen nodig zijn dan die eerste 18, dan zou de vergoeding uit het aanvullende pakket kunnen worden aangesproken.

Fysiotherapie de Dijken heeft met veel verzekeraars een overeenkomst afgesloten. Als wij geen overeenkomst met de zorgverzekeraar hebben of u bent niet of onvoldoende aanvullend verzekerd, dan zijn de kosten van de gegeven behandelingen voor uw eigen rekening. Controleer voor de zekerheid altijd met uw eigen zorgverzekeraar wat er vergoed wordt in uw specifieke
situatie. U bent te allen tijde zelf verantwoordelijk voor deze informatie, maar wij zijn bereid om uitleg te geven in uw specifieke situatie.

Maak een afspraak bij ons